Een waarderingsvraag toont behalve de resultaten uit de zaal ook het gemiddelde en de spreiding ten opzichte van dat gemiddelde. Je kunt een waarderingsvraag gebruiken om de waardering van de toehoorders te meten. Door te kruisen met een kenmerkvraag kun je ook de consensus tonen binnen een groep.