Gebruik IVS Professional software

Download software

IVS Professional, kortweg IVS-PRO is de meest uitgebreide versie die op dit moment beschikbaar is voor het IVS stemsysteem.

Naast alle mogelijk heden van IVS-BASIC biedt IVS-PRO ook de mogelijkheid om elke deelnemer aan een bijeenkomst te identificeren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een chipcard die in het stemkastje kan worden gestoken of bij gebruik van IVS-Lite van het serienummer van het stemkastje. De software leest vervolgens tijdens een stemming de gegevens van de chipcard of het stemkastje uit en koppelt deze aan de resultaten. Op deze manier kan er een individuele uitslag worden geregistreerd waarmee bijvoorbeeld collectief een toets afgenomen kan worden.

In IVS-PRO is het mogelijk om tot vijf niveau’s te kruisen. Zo kan er bijvoorbeeld getoond worden wat de groep managers in de leeftijdscategorie van 30 tot 40 jaar, in het bezit van een lease auto van een voorstel vindt. Als er aan de chipcard of het stemkastje een stemgewicht wordt gekoppeld kan het systeem gebruikt worden voor bijvoorbeeld aandeelhoudersvergaderingen en politieke bijeenkomsten. Het gewicht dat aan een chipcard gekoppeld is wordt direct meegenomen in de resultaten van een stemming.

IVS-PRO biedt ook tal van andere mogelijkheden. Zo kunt u de namen van elke deelnemer direct in beeld tonen. Dit is mogelijk tijdens een (interactieve) stemming of direct aansluitend aan een stemming. De eerste optie wordt veel gebruikt door bijvoorbeeld gemeenteraden. Zo wordt onmiddellijk duidelijk of alle raadsleden hun stem al hebben uitgebracht. Als het pakket wordt gebruikt voor een quizz dan kan direct aansluitend aan de laatste vraag de naam van de winnaar getoond worden. Ook de score van een groep kan getoond worden.

Uiteraard is het ook mogelijk om tussenscores te laten zien. Dan kunnen bijvoorbeeld 5 of 10 namen getoond worden van diegenen die nog in de race zijn.