Gebruik IVS PRO – resultaatverwerking

Omdat bij geïdentificeerd stemmen in IVS-Professional, de individuele resultaten van elke deelnemer (kaart of serienummer) opslaat kunt u direct aansluitend aan een sessie daarvan een uitdraai maken. Als in de lijst ook de namen van elke individuele deelnemer vermeld zijn dan is het dus mogelijk om een uitdraai op naam te maken van elke deelnemer. Indien het script vragen bevat waarbij een correct antwoord is gedefinieerd dan wordt ook het totaal aantal correcte antwoorden van iedere deelnemer vermeld.