Gebruik IVS Pro – maken van een database

Bij gebruik van geïdentificeerd stemmen in de PRO versie van IVS, dient u voor de bijeenkomst een lijst aan te leggen van de kaarten, die tijdens de sessie gebruikt gaan worden. Maak, voordat u deze lijst gaat samenstellen eerst een script aan. Dit kan een script zijn met slechts één dia. Sla dit script vervolgens op onder een zelf te kiezen naam.

Vervolgens kunt u, via het programma IVS-CardLink, dat onderdeel is van IVS-Professional, in de map Cards van het script dat u gaat gebruiken de lijst selecteren met de te gebruiken kaarten. Het voordeel van deze werkwijze is dat u nooit hoeft te zoeken waar uw database staat!