Gebruik IVS-City Council

Download software

Agendapunten tijdens een raadsvergadering stemmen met stemkastjes?

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop de uitslag van de stemming wordt getoond:

  • De achtergrondkleur van de naam laten veranderen en die laten corresponderen met de kleur van het gegeven antwoord, bijvoorbeeld groen voor “Voor” en rood voor “Tegen”.
  • De uitslag tonen per politieke partij of per land.
  • Alleen de totaal uitslag tonen.

Naast het geïdentificeerd stemmen, waarbij het bekend is wie wat stemt, kan er ook anoniem gestemd worden. In dit geval bestaat er geen koppeling tussen de naam van de deelnemer en het stemkastje en kan alleen de totale uitslag van de stemming worden getoond.

Omdat er elektronisch gestemd wordt is de exacte uitslag direct bekend en tevens digitaal opgeslagen. De uitslagen van de stemmingen kunnen geëxporteerd, geprint of opgeslagen worden in een bestand. Deze bestanden, vaak afbeeldingen, kunnen dan in het verslag gebruikt worden.

In een aantal landen wordt het binnenkort verplicht bij te houden wie wat gestemd heeft. IVS-City Council is dan de uitkomst.