Gebruik IVS PRO – invoer van velden

In de IVS Professional software die bij het IVS-stemsysteem hoort, kunt u per vraag aangeven of deze anoniem of geïdentificeerd gestemd moet worden. Door een vraag geïdentificeerd te laten stemmen zijn diverse andere mogelijkheden voorhanden. Met behulp van de VELD opties kunt u op verschillende manieren resultaten laten zien.

De meest eenvoudige wordt hieronder beschreven:

  • U heeft een groep mensen gezamenlijk een vragenlijst laten beantwoorden. Bij elk van de vragen is een goed antwoord mogelijk.
  • Na de dia waarop de laatste vraag wordt gesteld voegt u nog een extra dia in. Hierop staan alleen velden met daarin bijvoorbeeld de top vijf van best scorende deelnemers.