Technische training IVS

Hardware training

duur: 1/2 dag
door: Interactive Voting System bv
deelnemers: ± 5 personen

Deze training is bedoeld voor mensen die regelmatig gebruik maken van het IVS stemsysteem voor grote en/of kleine bijeenkomsten. In de training wordt behandeld hoe het systeem optimaal ingezet kan worden.

Aan de orde komt o.a.:

 • Het laden van de keypads / stemkastjes
 • Het initialiseren van de keypads / stemkastjes en het “bouwen” van een netwerk
 • Stemgedrag van de keypads
 • Storingsdetectie
 • Oplossen van problemen “on the job”

Software training: IVS-Basic

duur: 1/2 dag
door: Interactive Voting System bv
deelnemers: ± 5 personen

De training is bedoeld voor mensen die presentaties met IVS-Basic voorbereiden en voor operators die de bediening van het programma verzorgen tijdens een bijeenkomst. In de training wordt behandeld hoe een script gemaakt wordt en aan welke voorwaarden een goed script moet voldoen én hoe een script gepresenteerd wordt.

Aan de orde komt o.a.:

 • De menu opties van IVS-Basic
 • Het maken van een script met alle mogelijke vraagtypes
 • De toepassing van de verschillende vraagtypes
 • Presentatiemogelijkheden (kruisen, vergelijken en uitsplitsing van resultaten)
 • Resultaatverwerking

Software training IVS-Professional

duur: 1/2 dag
door: Interactive Voting System bv
deelnemers: ± 5 personen

De training is bedoeld voor mensen die presentaties met IVS-Professional voorbereiden en voor operators die de bediening van het programma verzorgen tijdens een bijeenkomst. In de training worden de specifieke elementen behandeld die bij gebruik van IVS-Professional aan de orde komen.

Aan de orde komt o.a.:

 • Menu opties van IVS-Professional
 • Het creëren van een lijst met kaarten
 • Het gebruik van de lijst tijdens een sessie
 • Presentatiemogelijkheden (kruisen, vergelijken en uitsplitsing van resultaten)
 • Resultaatverwerking
 • Velden

Software training IVS-PowerPoint

duur: 1/2 dag
door: Interactive Voting System bv
deelnemers: ± 5 personen

De training is bedoeld voor mensen die presentaties met IVS-PowerPoint voorbereiden en voor operators die de bediening van het programma verzorgen tijdens een bijeenkomst. In de training worden de specifieke elementen behandeld die bij gebruik van IVS-PowerPoint aan de orde komen.

Aan de orde komt o.a.:

 • Menu opties van IVS-PowerPoint
 • Het creëren van een script
 • Het gebruik van de wizzard
 • De presentatiemogelijkheden van IVS-PowerPoint