Basis presenteren

Sneltoets Omschrijving
F12 Start presentatie
Home Eerste dia
End Laatste dia
PgUp / links /omhoog / F7 Vorige dia
PgDn / rechts /omlaag / spatie / F8 Volgende dia
Shift+Ctrl+G / Ins Ga naar dia
Shift+Ctrl+F12 Stop sessie
Esc Terug naar bewerkingsscherm

Stemmen

Sneltoets Omschrijving
F5 Open stemming
F6 Sluit stemming
Esc Stemming annuleren
F11 Open/sluit stemming
Shift + F5 Heropen stemming

Presenteren, extra mogelijkheden

Sneltoets Omschrijving
Shift + H Horizontale balken
Shift + V Verticale balken
Shift + P Taart diagram
Shift + L Lijndiagram
Shift + A 3D vlak diagram
Shift+Ctrl+A Absolute/procentuele weergave
Ctrl+Y Goede antwoord(en) tonen
F3 Start/stop multimedia
F4 Pauzeren multimedia/tijdbalk
Ctrl+1…9 Selecteer antwoord 1…9
Ctrl+U Selecteer antwoord
Ctrl+0 Selecteer alle antwoorden
F10 Menubalk aan/ui
Alt+F10 Scherm afdrukken
Zwart scherm aan/uit
Wit scherm aan/uit

Kruisen en vergelijken

Sneltoets Omschrijving
Ctrl+G Kruisen van vragen
Alt+1…9 Kruisen met kenmerkvraag 1…9
Ctrl+1…9 Toon categorie 1…9 van huidige kruising
Ctrl+U Toon categorie van huidige kruising/vergelijking
Ctrl+0 Toon alle categorieën
Ctrl+M Vergelijken van vragen
Ctrl+L Ongedaan maken kruising/vergelijking