Gebruik IVS-Risk Analysis

Download software

IVS-Risk Analysis is een nieuwe applicatie in de IVS reeks van software die speciaal bedoeld is voor het analyseren van risico’s. Hiervoor kunt u een reeks van bedreigingen benoemen, die u vervolgens op een aantal zelf te definiëren criteria kunt waarderen met behulp van stemkastjes. Deze waardering vindt plaats in IVS-Professional.

Na het stemmen in IVS-Professional wordt een bedreiging door middel van een bolletje weergegeven in een risicografiek. De positie van dit bolletje op de horizontale en verticale as wordt bepaald door de waarde van één of zelfs meerdere criteria.

Van elke bedreiging wordt een risicoscore bepaald. U bepaalt zelf hoe deze score wordt berekend. Aan de hand van deze score kunt u de bolletjes die bij een bedreiging horen een bepaalde kleur geven, zodat u in één oogopslag kunt zien welke bedreigingen een laag risico (groen bolletje) vormen en welke een hoog risico (rood bolletje).

Niet alleen de bolletjes, maar ook de achtergrond van de grafiek kunt u van verschillende kleuren voorzien. Hierdoor ontstaat een zogenaamde heat map. Ook hierin ziet u in één oogopslag of een bedreiging in het groene gebied van de grafiek ligt en dus een laag risico vormt, of in het rode gebied.

IVS-Risk Analysis biedt een hoge mate van configureerbaarheid. U kunt een onbeperkt aantal bedreigingen benoemen, die u op een onbeperkt aantal criteria kunt waarderen. Ook kunt u een onbeperkt aantal grafieken definiëren waarin u de bedreigingen middels bolletjes kunt laten weergeven. Voor iedere grafiek bepaalt u zelf welke criteria u op de horizontale as en op de verticale as wilt weergeven. U kunt zelfs criteria combineren.

In IVS-Risk Analysis kunt u een bedreiging niet alleen door een bolletje met de gemiddelde waarde weergeven, u kunt ook individuele bolletjes weergeven met de waarderingen van de individuele deelnemers. Zo kunt u zien of de deelnemers het met elkaar eens zijn – alle individuele bolletjes liggen dicht bij elkaar of zelfs op elkaar – of juist met elkaar oneens zijn – de individuele bolletjes liggen verspreid over de hele grafiek.